BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Doelstelling Vereniging

Doelstelling
De vereniging VSGP is in 2005 opgericht door een aantal (ex-)studenten van de opleiding van de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG). Psychosofia (Wijsheid van Geest), de basis van deze vereniging, beoogt de verlevendiging van de Goddelijke Kern in de mens, waardoor de Sofia (Goddelijke Wijsheid) in het dagelijks leven gestalte krijgt in dienstbaarheid aan AL WAT IS.

De vereniging heeft ten doel, de mensen te bundelen die hun Goddelijke Kern in zichzelf tot leven hebben gebracht en van daaruit dienstbaar zijn in hun dagelijks leven. Deze bundeling binnen het `veld van Psychosofia` geeft de mogelijkheid tot uitwisseling en verdieping. Voorts beoogt de vereniging de kwaliteit van het spiritueel genezerschap vanuit Psychosofia te bevorderen en deze te integreren in de maatschappij. Daarbij streven wij er als vereniging naar, om in verbinding te blijven en samen te werken met het reguliere veld en met andere alternatieve / natuurlijke geneeswijzen.

Taken
Bovenstaande doelstelling vertaalt zich naar de volgende taakgebieden:

1 Het bevorderen van de ontwikkeling van het spiritueel genezerschap in de mens en de erkenning
   van de genees- en behandelwijze zoals in de opleiding is aangereikt
2 Het bevorderen van de (beroeps)belangenbehartiging van haar leden
3 Het informeren van de leden en sympathisanten over nieuwe ontwikkelingen in het spiritueel
   genezerschap en behandelwijzen
4 Het verzorgen van de mogelijkheid tot bij- en nascholing voor de leden, in samenwerking met de
   Stichting VSG
Het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden die tot de beroepsgroep
   behoren
Het stimuleren van samenwerking in een integrale gezondheidszorg.