BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Activiteiten

De vereniging organiseert, deels in samenwerking met de Stichting Vorming Spiritueel Genezerschap (VSG), o.a.:

  • Themadagen en praktijkbegeleidingsdagen ter ondersteuning van de eigen ontwikkelingsweg


  • Regiobijeenkomsten (in de eigen omgeving), waar plaats is voor ontmoeting en uitwisseling

  • Bij-/nascholing op het vakgebied (behandelwijzen/werkzaamheid van symbolen)

  • Intervisie/supervisiedagen

  • Het uitbrengen van de gezamenlijke Nieuwsbrief van Stichting VSG, Vereniging VSGP en Ontmoetingscentrum Aglaja en het voeren van de daarbij horende abonnementenadministratie.