BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt

Leden A en B: € 70,=
Eenmalige inschrijfkosten € 25,=

Aspirant-leden: € 30,=

Sympathisanten: € 30,=
Donateurs (incl. digitale nieuwsbrief) min. € 10,=
(incl. nieuwsbrief per post) min. € 15,=

Extra kosten voor A-leden:
Aanvragen VOG verklaring
Beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Borg schildje VSGP € 35,-
Periodieke visitatie.
Tuchtrecht TCZ
Klachtencommissie
Geschillencommissie
Leden, aspirant-leden en sympathisanten ontvangen twee keer per jaar de Nieuwsbrief (uitgegeven door de St. VSG, Ontmoetingscentrum Aglaja en de VSGP)

Aanvraag voor lidmaatschap
Een aanvraagformulier voor lidmaatschap, aspirant-lidmaatschap, sympathisant of donateur kunt u per e-mail aanvragen. U stuurt het betreffende aanvraagformulier vervolgens volledig ingevuld naar het secretariaat.

De toelating van leden vindt plaats via een ballotage commissie. De ballotage commissie zendt het aanvraagformulier met een advies voor wel/niet aanname naar het bestuur. Het bestuur zal op grond van het advies een beslissing nemen over wel/niet aanname.

Bij vragen of onduidelijkheden wordt u door de ballotage commissie uitgenodigd voor een toelichtingsgesprek. Hier zijn kosten aan verbonden.

Indien u elders een opleiding heeft gevolgd en in aanmerking wenst te komen voor vrijstelling, dan kunt u contact opnemen met Stichting VSG, die de opleiding verzorgt.