BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Lidmaatschap

Lidmaatschapsvormen
De VSGP kent twee vormen van lidmaatschap. Deze twee vormen van lidmaatschap zijn gelijkwaardig. Allen worden geacht aan dezelfde voorwaarden voor toelating te voldoen.
Daarnaast kent de VSGP aspirant-leden, sympathisanten en donateurs. 

Leden A en B
• Leden A zijn degenen die beroepsmatig een praktijk voeren als holistisch hulpverlener, werkend met individuele hulpvraag en/of met groepen.
• Leden B zijn degenen die geen beroepsmatige praktijk voeren als holistisch hulpverlener 
• Aspirant-leden zijn degenen die een spirituele vorming volgen en nog niet voldoen aan de door de
   vereniging gestelde voorwaarden tot toelating. Zij onderschrijven de doelstelling van de vereniging
   en willen gebruik maken van de faciliteiten tot (bij-) scholing die de vereniging biedt.
• Sympathisanten zijn degenen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven. Zij zijn bereid
   de vereniging te ondersteunen. Zij kunnen gebruik maken van een gedeelte van de door de
   vereniging aangeboden faciliteiten en ontvangen de Nieuwsbrief.
• Donateurs zijn degenen die de vereniging financieel willen ondersteunen. Indien gewenst,
   ontvangen zij bij een minimale donatie van € 10,= per jaar de digitale Nieuwsbrief en bij een
   minimale donatie van € 15,= per jaar de Nieuwsbrief per post. 

 Voorwaarden voor toelating
• De aanvrager dient Wijsheid van Geest in zichzelf te hebben herkend en heeft het verlangen deze
  energie in zichzelf te laten ontvouwen en dienstbaar uit te dragen in de maatschappij.
• De aanvrager dient de doelstelling van de vereniging te ondersteunen.
• De aanvrager dient met goed gevolg de opleiding van de Stichting Vorming Spiritueel
  Genezerschap te hebben voltooid. Ten bewijze hiervan dient hij/zij een kopie van het diploma bij
  te voegen waarop de behandelingsbevoegdheid is vermeld.
• Hij/zij is bereid om in de ontwikkelingen van de Tijdgeest mee te gaan, welke samen hangen met
  de inwijdingsweg en realisatie van de aangereikte energieën.
• Voor de A-leden geldt dat zij beroepsmatig een praktijk dienen te voeren, waar men minimaal 8
  uur per week als holistisch hulpverlener werkzaam is.
• De A-leden dienen zich te onderwerpen aan het klacht- en tuchrecht TCZ en verzekerd te zijn
  voor beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheid en aangesloten te zijn bij de klachten- en
  geschillencommissie. 
• De leden worden vermeld op de genezerslijst van de VSGP en kunnen opgenomen worden in het
  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).