BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Bij- en Nascholing

Om in contact te blijven met de groepsenergie, is het van belang dat wij vanuit eigen verantwoordelijkheid, op basis van onze eigen keuze, ons met elkaar blijven verdiepen in de ontwikkelingen op geestelijk en maatschappelijk gebied.

Mede vanwege de kwaliteitsbewaking van het niveau van de aangesloten leden en de kwaliteitsbewaking van de verleende begeleiding aan hulpvragenden, is het van belang dat wij bij-/nascholing volgen.

Wij gaan er vanuit dat bij- en nascholing vanzelfsprekend voortkomt uit de wens om ons Zelf te ontvouwen tot Zijn hoogste welzijn in werkelijke verbondenheid met elkaar.

Vanwege het feit dat ieder mens een unieke eigenheid is met een eigen functie in het geheel willen wij dit zo creatief mogelijk vormgeven. Er is zeker voor iedereen iets wat hem of haar aanspreekt. Eigen initiatief rond het aandragen van thema’s etc. wordt op prijs gesteld.

Mede daarom wordt er in samenwerking met de opleiding bij- en nascholing georganiseerd. Met elkaar willen we ons blijven verdiepen in de spirituele behandelwijze en de daarmee relevante ontwikkelingen binnen het reguliere veld.

De volgende activiteiten worden door de VSGP georganiseerd:
• Het volgen van de Masterclass
• Themadagen of avonden in samenwerking met de Stichting VSG
• Lichtvieringen
• Regiobijeenkomsten georganiseerd door de intervisie groep, in overleg met het bestuur
• Bij-/nascholing op het vakgebied, oefenen behandelwijze
• Reflexiedagen ( intervisie/supervisie/praktijkbegeleiding)
• Herhalingslessen van diverse modules van de opleiding Holistisch hulpverlener
• Reanimatie
• Verplichte bij-/nascholing

Naast de bij-/nascholing worden er intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarvan de leden er minimaal twee per jaar dienen bij te wonen.

Het bestuur maakt via de Nieuwsbrief bekend welke activiteiten in aanmerking komen voor bij-/nascholing. U kunt dan hieruit een keuze maken.