BEROEPSVERENIGING - VSGP

LAAT HET HART SPREKEN !

Gesprek met de voorzitter

Martine Telkamp voorzitter

Lees verder...

Bij- en Nascholing

Holisme en Spirituele genezing

Uitgangspunt is de wet van Eenheid. De essentie van holisme is dat elk `geheel` (holon) verbonden is met elk ander geheel. Elk geheel is een deel van een groter geheel en heeft een eigen functie in dit grotere geheel. Het kleinste geheel is informatiedrager van het totaal. Het totaal wordt dan omschreven als het `universeel` of `goddelijk bewustzijn` of als het 'veld van creatie`. Precies zoals een druppel water deel is van de oceaan en elke waterdruppel de eigenschappen bevat van de totale oceaan.

Spirituele genezing is heling van binnenuit. Het betreft een bewust worden en in harmonie brengen van onze drie-eenheid van Geest, ziel en persoonlijkheid. De sleutel hiertoe is de transformatie vanuit de innerlijke Liefdeskracht, die tot zuivering van het onderbewuste leidt. Het begrijpen en ervaren van wie we in wezen zijn, wordt vaak belemmerd door blokkades in het onderbewustzijn, die zich als geconditioneerde denkpatronen en emoties in ons persoonlijkheid uitdrukken. Blokkades en disharmonie in de mens, opgebouwd in dit en vorige levens, kunnen zich op den duur openbaren als ziekten en klachten op fysiek, psychisch en/of spiritueel gebied. Ziekte en genezing zien we dan ook als een verwerkings-leer- en groeiproces. Inzicht, acceptatie en liefdevolle aandacht voor het eigen levensproces werken mee in de groei naar heelheid, een steeds inniger verbonden raken met ons eigen diepste wezen, zijnde: ons authentieke Zelf, ook wel Bron-zelf genoemd

De werkwijze is gebaseerd op resonantie met de Bronenergie, volgens het One Source principle (OSP). De Bronenergie wordt verlevendigd en werkzaam van `boven naar beneden`en van `binnen naar buiten`. We gaan uit van een 12-voudig Universeel Pad van Zelfrealisatie, waarin het reinigen van de psychische elementen (aarde, vuur, lucht en water, in harmonie met het vijfde element ether) in de ontmoeting met elkaar centraal staan. Zo ontstaat er een steeds grotere `heelheid`,integratie, waardoor leven vanuit Wijsheid van Geest tot realisatie wordt gebracht. One Source Principle (OSP) is een methodiek ontwikkeld door Diny van den Arend (hoofd opleiding VSG) en is ontstaan vanuit haar inzichten en jarenlange ervaring met energetische behandelwijzen.

De holistisch hulpverlener
De holistisch hulpverlener die vanuit de OSP methodiek werkzaam is heeft door bewustwording en doorleving van de eigen processen en zijn bewuste ervaring van zijn eigen `lichtkern` een dusdanige eenheid (heelheid) in zichzelf gerealiseerd, dat hij de hulpvrager kan begeleiden in zijn/haar levensproces, op basis van gelijkwaardigheid.

Middels contact van ziel tot ziel is hij/zij transparant aanwezig. Indien de hulpvrager zich openstelt voor dit contact is er een dusdanige energie uitwisseling dat er een innerlijke aanraking kan plaatsvinden. De holistisch hulpverlener is iemand nabij. Hij/zij voegt niets toe en neemt niets weg uit iemands energieveld.

Tijdens het consult wordt gewerkt met inzichtgevende en begeleidende gesprekken. Ter ondersteuning kan een energiebehandeling, integratiebehandeling, transformatiebehandeling, lichtreflexbehandeling, diepte-integratie- en transformatiebehandeling, lichtwezenheling of een holistische behandeling met gebruikmaking van het vermogen tot transmutatie en creatie worden gegeven.

Een consult duurt 1 tot 1 ½ uur
Richttarief: € 60,- per uur incl BTW

Zowel de behandelwijzen als de energie van de transformatiesymbolen zijn een middel om tot herkenning en ontwikkeling te komen van het eigen wezen. Door integratie van deze energieën/bewustzijnsvelden is de uiterlijke vormgeving van een bepaalde behandeling soms niet meer nodig, daar de spiritueel genezer de behandeling of het symbool is geworden (heeft geïntegreerd). Een gevorderd spiritueel genezer is werkzaam vanuit eenheid met de Bron en zijn behandelvorm kan alle bovenstaande aspecten in zich dragen.